Column: Wanneer baart Hengelo kunst

Geplaatst op
Kunst en cultuur

Als kunstenaar, kunstliefhebber en lid van de adviescommissie BKV van gemeente Hengelo heb ik een column voorgelezen tijdens de politieke markt over de nieuwe cultuurnota 2021-2024 op 25 augustus in het stadhuis van Hengelo.

Wanneer baart Hengelo kunst?
De culturele identiteit van gemeente Hengelo wordt mede bepaald door wel of niet te investeren in een podium en/of broedplaatsen voor beeldende kunst en vormgeving.
Je oogst wat je zaait. Door alles maar te maaien en niet meer te zaaien valt er geen vrucht meer te plukken. Het lijkt steeds groener bij de buren te worden1. Moeten wij straks bij de buren aankloppen om gezien te worden? Daar waar het wel leeft? Worden wij ‘kunst-asielzoekers’?
Er wordt geroepen dat er geen geld is, maar er wordt wel -ondanks dat het tegen eigen beleidsregels is2– geïnvesteerd voor 20 jaar in kale huur voor Oyfo.
Het gaat om de mindset3. Dan zorg je er maar voor dat je weinig tot geen geld uit geeft. Maak er dan iets symbolisch van, zoals gemeente Enschede, die voor 1 euro een ateliergebouw verkoopt aan kunstenaars4. Of dat Borne een cultuurmakelaar5 aantrekt. Je hoeft echt niet veel te investeren, om toch veel te laten bloeien. Een glimlach en een compliment geven kost niks, het kan zoveel mensen blijer maken, maar dat zit er niet bijna niet meer in.
Een glimlachje ontbreekt op het gezicht van gemeente Hengelo. Eenzaamheid dreigt voor de ‘arme’ kunstenaar. Sociaal isolement doordat de reden voor cohesie ontbreekt.
Maar er is ook hoop, er zijn de kunstenaars, kunstliefhebbers en er is (nog steeds) een adviescommissie beeldende kunst en vormgeving die zich hard gaan maken om gemeente Hengelo anders te gaan laten denken, anders te gaan laten doen. Je kunt het ook pas gaan doen, als je het echt wilt. Wil je het, dan is het een kwestie van proberen en oefenen totdat het lukt. Want zoals men weet, oefening baart kunst.

Einde.

P.s. ik wil jullie allen uitnodigen voor de finissage van Kunst in de Kasbah op zondag 4 oktober aan Bazaar 8.

1) ‘Overkant’ Gedicht van de stadsdichter Hettie Franken
https://www.tubantia.nl/dossier-stadsdichter-hengelo/overkant~a7f92a1b/

2) Gemeenteraad Hengelo moet huurgarantie Oyfo slikken
“De voorgestelde garantstelling is in strijd met de eigen beleidsregels van de gemeente Hengelo. Het gaat om een ‘kale’ garantie, zonder onderpand. Dat houdt in dat de gemeente opdraait voor de huur, mocht Oyfo die onverhoopt niet meer kunnen betalen. ”
https://www.tubantia.nl/hengelo/gemeenteraad-hengelo-moet-huurgarantie-oyfo-slikken~a4e5519f/?referrer=https://www.google.com/

3) Waarom cultuur subsidie verdient
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-cultuur-subsidie-verdient~bc19a557/

4) Kunstenaars kopen ateliergebouw in Enschede voor 1 euro
“In het geval van de ateliers stond echter voorop dat deze voor kunstenaars behouden zouden blijven. Vandaar dat de panden voor het symbolische bedrag van één euro werden verkocht en een convenant is gesloten waarin staat dat de gebouwen voor ‘de kunst’ behouden blijven. Mocht de stichting het gebouw ooit verkopen, heeft de gemeente eerste kooprecht.”
https://www.tubantia.nl/enschede/kunstenaars-kopen-ateliergebouw-in-enschede-voor-1-euro~a1ddf70b/

5) Borne benoemt cultuurmakelaar voor twee jaar
“Eén van de opdrachten die De Haas heeft meegekregen is onderzoeken of leegstaande panden gebruikt kunnen worden voor culturele activiteiten of kunst. De cultuurmakelaar moet cultuur en de samenleving op zo breed mogelijke terreinen bij elkaar brengen.”
https://www.tubantia.nl/borne/borne-benoemt-cultuurmakelaar-voor-twee-jaar~a04ca70c/
5b) Cultuurmaker in Almelo en Tubbergen
https://www.tubantia.nl/almelo/minke-wordt-cultuurmakelaar-in-almelo-en-tubbergen-maar-wat-doet-zo-n-iemand~afa05c08/